Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szolgáltatás

Környezetvédelmi termékdíj bevallások elkészítése, a Megbízóink képviselete.

A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetőleg azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen. A törvény elősegíti az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által az ország, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.

A Vámtanácsadó Kft nem csak pontosan megállapítja az aktuális adóterhet, hanem jogosultság esetén jóváírással csökkenti is azokat!

FIGYELEM! A Környezetvédelmi Termékdíj adatok szoros összefüggésben vannak az árumozgással kapcsolatos egyéb jogszabályban megfogalmazott bevallással, jelentéssel, mint például az INTRASTAT, az ÁFA és az EKÁER!


AJÁNLATOT KÉREK KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZÉSRE

Környezetvédelmi termékdíj - további információk

Termékdíjköteles termék:

 1. az akkumulátor;
 2. a csomagolószer
 3. egyéb kőolajtermék;
 4. elektromos, elektronikai berendezés;
 5. gumiabroncs;
 6. reklámhordozó papír;
 7. egyéb műanyag termék;
 8. egyéb vegyipari termék;
 9. az irodai papír.

Forgalomba hozatal:

A termékdíjköteles termék tulajdonjogának

 1. belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása,
 2. belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön nyilvántartásba vett kötelezett általi átruházása, ha a külföldön küldeményként vagy a fuvarozásra feladott termék a küldeményként való megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor belföldön van, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását;

Gyártó

A termék előállítója, továbbá - ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő - az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza;

Alapelvek

A kiterjesztett gyártói felelősség elve

A gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének, élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését; a kiterjesztett gyártói felelősség alapján a gyártó felelős továbbá a visszavitt termék visszaváltásáért, visszavételéért, a termékből származó hulladék átvételéért, gyűjtéséért, valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért, amelyek az e tevékenységekért vállalt pénzügyi felelősséget is magukban foglalják

A szennyező fizet elve

a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért

AJÁNLATOT KÉREK KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZÉSRE