EORI/VPID-ügyintézés

A VPID szám (Nemzeti azonosító) a Vámhatóság számára a gazdálkodó beazonosítását szolgálja a különféle vámeljárásokon. A VPID szám megléte automatikusan biztosítja az EORI szám meglétét is.

Az EORI szám az Európai Közösség valamennyi tagállamában érvényes, Az Európai Közösség tagállamaiban letelepedett gazdasági szereplők és más személyek részére, mindenki saját tagállamában az erre kijelölt illetékes hatóság által kiadott egyedi azonosítószám, mely a vámeljárások során az ügyfél azonosításául szolgál.

» Megbízás VPID-szám igényléséhez

» EORI-szám hitelesítés

A vámazonosító számról

A vámazonosító (VPID) szám egy 12 karakter hosszú számsor, amely a vámhatóságnál az elsődleges azonosító. Az Európai Uniós szabályok szerint 2004. május elsejétől kötelező a természetes és nem természetes személyeknek ilyen azonosítót igényelni valamennyi vám- és jövedéki eljárásban. Ha valakinek (vagy valamely cégnek) nincs VPID száma, akkor vámkezelés nem kezdeményezhető.

Fontos, hogy a környezetvédelmi termékdíj bevallások esetében is szükség van VPID számra!AJÁNLATOT KÉREK EORI/VPID ÜGYINTÉZÉSRE