Export-import szállítmányozási kisszótár

 

ADN

Veszélyes árukra vonatkozó megállapodás belvízi hajózásban, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

ADR

Veszélyes Árukra Vonatkozó Nemzetközi Megállapodás Közúti Fuvarozásra, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat.

AEA

Association of European Airlines - Európai Légifuvarozási Szövetség

AFDT

Külkereskedelmi záradékok, szokványok az USA-ban. Nemzetközi kereskedelemben már alig használatos, de ha nincs kifejezetten kikötve az INCOTERMS, az amerikai kereskedők ezeket az előírásokat tartják mérvadónak.

AMT

Légipostai továbbítás (számlák, okmányok - különösen a hajóraklevél - Bill of Lading), napjainkban a gyorsposta szolgálatok veszik át a szerepét.

ATA

Actual time of arrival - tényleges érkezési idő, a hajó kikötőbe érkezésének tényleges ideje.

ATA carnet

ATA igazolvány, az ATA egyezmény alapján kiállított igazolvány egyszerősített vámkezelés lebonyolításához, különös tekintettel vásári és kiállítási árukra.

ATP

Gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról és az ilyen fuvarozáshoz használt különleges fuvareszközökről szóló európai megállapodás (1970, Genf).

AWB

Air Waybill – légifuvarlevél

Agency

Ügynökség, képviselet, kirendeltség; a hajóstársaság meghatalmazott képviselője, aki az áru tulajdonosa és a hajós között tartja a kapcsolatot.

Akkreditív

Jellemzően a vevő bankja által kibocsátott okmány, melyben a bank a vevőtől (kötelezettől) kapott megbízás alapján arra vállal kötelezettséget, hogy fizet az eladónak (kedvezményezettnek), amennyiben az akkreditívben meghatározott dokumentumok a bank részére bemutatásra kerülnek.

B.W.

Bonded Warehouse - vámszabad raktár, az ide betárolt áruk után vámköltséget nem kell azonnal megfizetni, csak a kitároláskor, amennyiben az áru nem kerül azonnal vámkülföldre feladásra.

BAF

Bunker Adjustment Factor, üzemanyagpótlék.

B/L

Bill of Lading, hajóraklevél.

Bizományosi kereskedelem

A kereskedelemnek az a formája, amikor a kereskedő nem a tulajdonában lévő, hanem a más tulajdonát képező terméket vagy szolgáltatást értékesítés céljára átvesz, s a tulajdonos felé történő utólagos elszámolás mellett értékesít.

CAF

Currancy Adjustment Factor - árfolyam pótlék.

CAM

(Computer Aided Manufacturing) Számítógéppel támogatott gyártás.

CEMT

Európai Közlekedési Miniszterek Tanácsa.

CER

Community of European Railways - Európai Vasutak Közössége

1973-ban hozták létre, székhelye Brüsszel, feladata: a vasutak érdekképviselete európai szinten. Mivel az EU Európa gazdasági fejlődésében meghatározó szerepet játszik nagy jelentőséggel bír, hogy 1992-ben a MÁV-ot tanácskozási joggal felvették.

CFR

Cost and Freight - Költség- és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő). Incoterms klauzula

CIF

Cost Insurance and Freight - Költség, biztosítás és fuvardíj, megnevezett rendeltetési hely. Eladó kötelezettsége: hajó bérlése, értesíteni a vevőt, mikor érkezik a hajó, tengeri szállítmányozás biztosítást kötni az áru károsodásának kockázatára (CIF érték + 10%).

CIM

1. Nemzetközi Egyezmény Áruk Vasúton történő fuvarozására.

2. Computer Integrated Manufacturing - Számítógéppel integrált gyártás.

CIP

Carrige and Insurance Paid to, (named place of destination) Fuvarozás és biztosítás fizetve .... -ig.

Eladó kötelezettsége: fuvarozási szerződés megkötése, biztosítási szerződést megkötni 110%-ra.

Vevő: a biztosítási szerződés kezdeményezettje.

Különösen kombinált fuvarozásnál ajánlott.

CIV

A Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Szerződésre Vonatkozó Egységes Szabályok.

CMR

Egyezmény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről.

COTIF

Nemzetközi Vasúti Fuvarozásra Vonatkozó Egyezmény.

CPT

Carrige Paid To... - fuvarozás fizetve ...-ig (megjelölt rendeltetési hely)

Eladó kötelezettsége: fuvarszerződés megkötése, exportra vámolás, költségviselés a rendeltetési helyig, vevő értesítése az áru okmányairól.

Vevő kötelezettsége: az átvevőtől kezdve minden költség és kockázat, import, vámolás.

Carrier

Hajóstársaság.

Consignee

Címzett/átvevő.

DAF

Delivered At Frontier (named place) - határra szállítva.

Eladó kötelezettsége: exportra vámolás, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, kötelezi a vevő országhatárig elszállítani az árut, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek. Vevő kötelezettsége: vámoltatás és vámfizetés, az átvevőtől kezdve minden költség és kockázat. Különösen vasúti fuvarozásnál ajánlott.

DDP

Delivered Duty Paid - Vámfizetéssel leszállítva.

Eladó kötelezettsége: importra vámolásfizetés, az importáló ország rendeltetési helyéig minden költség és kockázat, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek. Vevő kötelezettsége: az átvételtől kezdve minden költség és kockázat.

DDU

Delivered Duty Unpaid, vámfizetés nélkül leszállítva.

Eladó kötelezettségei: az import ország rendeltetési helyéig minden költség és kockázat, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek. Vevő kötelezettsége: behozatali vámkezelés és vámfizetés, az átvételtől kezdve minden költség és kockázat.

DEQ

Delivered Ex Quay (duty paid) rakparton átadva.

Eladó kötelezettsége: vámoltatás és fizetés (export), vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok és formaságok továbbítása a vevőnek, az árut a rendeltetési kikötőbe rakpartra rakni. Vevő kötelezettsége: eladó értesítése a kirakódás helyéről és időpontjáról, vámoltatás és fizetés (import), az átvételtől minden költség és kockázat.

DES

Delivered Ex Ship (named port of destination) - hajóról szállít.

Eladó kötelezettségei: exportra vámolás, a vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok beszerzése.

Vevő kötelezettségei: megtagadhatja a fizetést, ha az okmány adatai nem megfelelőek, az átvevéstől kezdve, minden költség és kockázat.

DGR

Veszélyes Áruk Légi Fuvarozásának Szabályzata.

DÁF

Dunai Árufuvarozási Feltételek.

Demurrage

Büntetőpénz rakodási norma túllépése miatt a bérelt hajózásban.

ETA

Estimated Time of Arrival - Tervezett érkezési idő

ETS

Estimated Time of Shipment - Tervezett indulás

EUR1

Az EUR 1. szállítási bizonyítvány az EU Preferenciát igazoló okmány.

EV

Egységes Vámárunyilatkozat.

Egységrakomány-képzés

Az egységrakomány akkor előnyös, ha kismérető árut kell szállítani. A logisztikai költségek csökkentése (a rakodógépesítés és automatizálás elősegítése, rakodási mőveletek számának csökkentése, az áruvédelem, csomagolás egyszerősítése) érdekében hatékonyabban szervezhető az anyagáramlás folyamata, ha a kisebb mérető termékekből a szállítóeszköz méreteihez is igazodó, jobb helykihasználást lehetővé tevő egységrakományokat képezünk.

Euro-rakodólap

800 x 1200 mm alapterülető, 1 t teherbírású, fa, "csereforgalomban".

ExW-exworks

Eladó kötelezettsége:készrejelentés.

Vevő kötelezettsége:átvétel és minden kötelezettség és költség.

FAS

Free Alongside Ship, (named port of shipment)- költségmentesen a hajó oldalához.

Eladó kötelezettségei: vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, az árut a bérelt hajóhoz eljuttatni.

Vevő kötelezettségei: exportra vámolás, hajó bérlése, eladó értesítése: hajó nevéről, rakodóhelyéről, rakodás megkezdésének idejéről, az átvételtől kezdve minden költség és kockázat.

FBL

Szállítmányozói multimodális fuvarokmány.

FCA

Free Carrier (named, place).

Költségmentesen a szállítónak

Eladó kötelezettségei: exportra vámolás, vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányról és formaságok továbbítása a vevőnek, problémákról értesíteni a vevőt.

Vevő kötelezettségei: fuvarozási szerződés megkötése, az átvevőtől kezdve minden költség és kockázat.

Különösen kombinált fuvarozásnál ajánlott.

FCL

Teljes konténerrakomány.

FI-FO elv

Elsőként be=elsőként ki

FIATA

Szállítmányozási Szövetségek Nemzetközi Föderációja (Szövetsége) - 16 regionális és nemzeti szövetség (többek között a Magyar Speditőrök Szövetsége) alapította 1926. május 31-én.

FILO

Free In Liner Out - hajózási feltétel, amely szerint a hajó-fuvardíj a berakási költséget nem, a kirakás költségét viszont magában foglalja, azaz a hajóba rakás költségeit a fuvaroztató, a kirakás költségeit pedig a fuvarozó viseli.

FIO

Free In and Out - hajózási feltétel, amely szerint a hajó-fuvardíj nem tartalmazza a hajóba rakás és a hajóból kirakás költségeit.

FIOS

Free In and Out, Stowed. A FIO kiegészítése, hajózási feltétel, a be- és kirakási, valamint az elrendezési költség a bérlő terhére.

FIOT

Free In and Out, Trimmed - hajózási feltétel ömlesztett árukra, amely szerint a hajófuvardíj nem tartalmazza a hajóba rakás, a hajókamrában az áru el-egyengetés és a hajóból kirakás költségeit.

FOB

Free On Board (named port of destination)- költségmentesen a hajófedélzetre.

Eladó kötelezettsége: exportra vámolás, a vevő értesítése a megfelelően csomagolt és jelölt áruról, okmányok beszerzése.

Vevő kötelezettsége: értesíteni az eladót, hogy melyik hajóra tegye az árut, fuvarszerződés megkötése, hajó bérlése, az átvevéstől kezdve minden költség és kockázat, többletköltség rendezése.

FWR

FIATA raktári átvételi elismervény.

Freight prepaid

Fuvar előre fizetve.

GPS

Mőholdas helyzet-meghatározó rendszer.

GSM

(Global System for Mobil communication) Mobil Távközlés Általános Rendszere. Egységes.

GySEV

Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt.

General cargo

Konvencionális darabáru, csomagolt áru.

HAWB

A szállítmányozó által kiállított "házi fuvarlevél" a légitársasági győjtőrakományra kiállított fuvarokmány tételes megosztását teszi lehetővé.

HPS

Veszélyes, (környezet)szennyező anyagok.

Hucke-pack

Ro-La, Ro-Ro, Si-So.

IEMS

Import Export Manegement System.

A vállalatirányítási rendszerektől megszokott fiskális szemléletű adatfeldolgozásától eltérően materiális szemléletű adatfeldolgozási szisztéma. A tényleges forgalom riportálható nyomon követésének egyénre szabható megoldása, de hatékony kiegészítője lehet minden vállalatirányítási rendszernek is.

IMDG

Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról.

IRU

Nemzetközi Közúti Fuvarozási Egyesület.

ISO

(International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. ISO 1 sorozatú konténerek

1C, 1CC, 1B, 1BB, 1A, 1AA, 20-30-40 láb hosszú.

JIT

Just in Time - éppen időben.

JIT-elvő ellátás-termelés-elosztás: aktuális lehívások alapján "éppen időben".

Konténer

Nem önálló fuvareszköz, hanem egységrakományok képzésére alkalmas csomagolódoboz, amely többször felhasználható más-más áruk fuvarozására.

Nemzetközi forgalomban csak a nagykonténerek használhatók, ezek közül is a legelterjedtebbek a 20 és 40 lábas konténerek, melyek szárazáruhoz, a 30 lábas konténerek, melyeket folyékony áruhoz alkalmaznak.

Ezek méretei a szabvány szerint a következők:

  • 20' - 20 láb x 8 láb x 8 láb és 6 hüvelyk, azaz 6058 mm x 2438 mm x 2591 mm
  • 30' - 30 láb x 8 láb x 8 láb és 6 hüvelyk, azaz 9125 mm x 2438 mm x 2591 mm
  • 40' - 40 láb x 8 láb x 8 láb és 6 hüvelyk, azaz 12192 mm x 2438 mm x 2591 mm

KÁSZ

Közúti Árufuvarozás Szabályzata - belföldi szabályozás.

Kocsirakomány

Tömege az 5000 kg-ot meghaladja, vagy a feladó a kocsit kizárólagos használatra veszi igénybe.

Kombinált szállítás

A kombinált (vagy idegen szóval multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több közlekedési ágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában, az áru egy szállítási (intermodális) egységben jut el a feladótól a címzettig.

Komissiózás

Az áruk előre megadott megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat. Alfolyamatai: áru előkészítése-árukivétel- árumozgatás-áruleadás.

Közvetett vámjogi képviselet

A képviselő saját nevében, de egy másik személy érdekében jár el.

Közvetlen képviselet

A képviselő egy másik személy nevében és érdekében jár el.

LAN

(Local Area Network) Helyi hálózat. Általában egy épületen vagy telephelyen belüli számítógép hálózat.

LCL

Kevesebb, mint egy konténer rakomány, azaz az áru nem tölti ki teljesen a konténert.

Logisztika

Görög eredető (logo=gondolkodni, logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni).

MKFE

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.

MKIK

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

MLBKT

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság.

MLE

Magyar Logisztikai Egyesület.

MÁV

Magyar Állami Vasutak Rt.

Nyomtáv

A nyomtávolság vagy nyomtáv a vágány két sínszálának egymástól való távolsága a sínfejek belső élei között mérve.

Megkülönböztetünk: keskeny, normál és széles nyomtávot.

A normál nyomtávú vasút 1435 mm-es, ez az angliai a postakocsik tengelytávjának felel meg, azaz 4 láb 8,5 hüvelyk. Európában - a volt Szovjetunió területei (1520 mm), Spanyolország (1676 mm), Portugália (1665 mm), Finnország (1524 mm), Írország (1600 mm), kivételével - a vasutak normál nyomtávot használnak.

Összgördülő tömeg

Kocsi önsúlya + rakománysúly.

EU-n belül általában: max. 40 tonna (Magyarországon is).

RID

Veszélyes áruk fuvarozásának szabályozása vasúton.

RIP

Magánkocsik forgalmazásának szabályozása ("P" jelő vagon).

RO-LA

(Rollander Landstrasse - Gördülő országút), a kombinált fuvarozásnak az a része, amelynek során a rakodási egység, ami ez esetben a teljes szerelvény, a vontatóval együtt, útjának egy részét vasúton teszi meg, ez a kísért forgalom.

RO-RO

Közúti-vízi kombinált szállítás.

A Ro-Ro rendszerű közúti-vízi kombinált szállítás lényege, hogy a közúti járművek - megfelelően kiépített rakodón és áthidaló szerkezeteken át saját kerekeiken felgördülnek a vízi járművek (kompok, uszályok, hajók) rakfelületére, illetve a vízi szállítási út végpontján hasonló módon legördülhetnek azokról. A rendszer előnye, hogy bármilyen közúti jármű szállítható ilyen módon, valamint, hogy fel- és lehajtás egyszerű és gyors művelet.

Rakminta

Keret, lelógó láncokkal, amely alatt a nyitott, rakott vagon és berendezés ellenőrzés céljából áthalad.

Rakméter

Amennyiben az árura természete, csomagolása vagy megbízása kitétele miatt más áru nem rakható, úgy a díjszámítási súly alapja a rakméter. 1 rakméter = 1650 kg.

Rakszelvény

Az a méret, amelyen belül a nyitott kocsik megrakhatók a vasútüzem veszélyeztetése nélkül.

SCM

Supplay Chain Management - Ellátási lánc irányítása, kezelése, felügyelete.

SDR

Special Drawing Rights = Különleges Lehívási Jog.

Az elszámolási egységet a Nemzetközi Valuta Alap határozza meg. Az SDR-ben kifejezett összegnek az állam nemzeti valutájára való átszámítása az ilyen valutának az esedékesség napján vagy a felek által egyeztetett napon, érvényes árfolyamán történik. Az SDR-t illetően a részes állam nemzeti valutájának értékét azzal az értékelési módszerrel kell kiszámítani, amelyet a Nemzetközi Valuta Alap saját ügyfeleihez és tranzakcióhoz a kérdéses napon alkalmaz.

SZMGSZ

Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Megállapodás.

Shipped on board

Hajóba rakva, átvéve.

Shipper

Fuvaroztató.

Shuttle-vonatok

Állandó számú vagonokkal, két terminál között menetrend szerint "pendliző" szerelvények. (Ilyenek például a ROLA vonatok).

Stornódíj

A lefoglalt, de lemondás hiányában igénybe nem vett, vagy határidőn túl lemondott helyek után a kombitársaságok által felszámolt díj.