Közvetett vagy közvetlen vámjogi képviselet

"Harmadik országos" külkereskedelmi forgalomban kétféle vámjogi képviseletet különböztetnek meg a törvényi előírások, ami gyakorlatban a Közvetlen és a Közvetett Vámjogi Képviselet. A kétféle képviselet a vámhatóságok előtti ügyekben a vámjogszabályok által megállapított cselekmények és alakiságok elvégzésére szolgál.

Közvetlen Vámjogi Képviselet, amikor a képviselő egy másik személy nevében és érdekében jár el.

Közvetett Vámjogi Képviselet esetén a képviselő (Vámtanácsadó Kft.) saját nevében, de az importőr érdekében jár el, és a vonatkozó közterhek megfizetése kapcsán az importőrrel egyetemleges adóssá válik.

Vámügynökségünk mindkét vámjogi képviselet lehetőségét biztosítja megbízói számára.

A fenti definíciók között a lényeges különbség, hogy még a Közvetlen Vámjogi Képviselet esetén az Importőr fizeti meg „azonnal” a vámkezelés során kiszabott közterheket, addig Közvetett Vámjogi Képviselet esetén csak „közvetett” módon kell fizetnie importőrnek. A közvetett fizetés jelentős vámfizetési haladékot jelenthet az Importőr részére Vámtanácsadó Kft-vel történő megállapodás alapján, még a Határozaton kiszabott import ÁFA-t egyáltalán nem kell megfizetnie Importőrnek, ha egyébként az importtal kapcsolatos adólevonási jog megilleti.

Tehát Importőr az áruját, jogszerűen szabadon felhasználhatja a közterhek azonnali megfizetése nélkül, ami jelentős likviditást biztosít a kereskedelmi forgalmához!

A közvetett vámjogi képviselet kialakításának főbb mozzanatai:

  1. Importőr közvetett vámjogi képviseletre vonatkozó Megbízási megállapodást köt a Vámtanácsadó Kft-vel.
  2. Vámtanácsadó Kft a Megbízás alapján felkészíti Megbízót a vámkezelés folyamatára, előre egyeztetve a részleteket.
  3. Vámtanácsadó Kft a vámügyintézést közvetett képviselőként elvégzi
  4. Vámhatározat alapján megtörténik az elszámolás

A közvetett vámjogi képviselettel megvalósuló Import ÁFA megfizetése nélküli vámkezelésekhez az alábbi dokumentumok megléte szükséges:

  • Megbízási Megállapodás közvetett vámjog képviseletre
  • Eseti vámkezelési megbízás közvetett képviseletre
  • Importőr Cégkivonata,
  • Aláírási címpéldány másolata
  • Nyilatkozat az adólevonási jog engedményezéséről (vámkezelésenként)
 
AJÁNLATKÉRÉS

2,15 milliárd forint

Ennyit spóroltunk ügyfeleinknek 2019-ben.
És Önnek mennyit takaríthatunk meg?
TALÁLKOZZUNK és KIDERÜL!
A tanácsadás nem ajándék. Üzlet Önnek is nekünk is
close-link