Közvetett vagy közvetlen vámjogi képviselet

"Harmadik országos" külkereskedelmi forgalomban kétféle vámjogi képviseletet különböztetnek meg a törvényi előírások, ami gyakorlatban a közvetlen és a közvetett vámjogi képviselet. A kétféle képviselet a vámhatóságok előtti ügyekben a vámjogszabályok által megállapított cselekmények és alakiságok elvégzésére szolgál.

Közvetlen vámjogi képviselet

amikor a képviselő egy másik személy nevében és érdekében jár el.

Közvetett vámjogi képviselet

esetén a képviselő (Vámtanácsadó Kft.) saját nevében, de az importőr érdekében jár el, és a vonatkozó közterhek megfizetése kapcsán az importőrrel egyetemleges adóssá válik.


Vámügynökségünk mindkét vámjogi képviselet lehetőségét biztosítja megbízói számára.


Mi a különbség a közvetlen és a közvetett vámjogi képviselet között?

A fenti definíciók között a lényeges különbség, hogy még a közvetlen vámjogi képviselet esetén az importőr fizeti meg „azonnal” a vámkezelés során kiszabott közterheket, addig Közvetett vámjogi képviselet esetén csak „közvetett” módon kell fizetnie importőrnek.


A közvetett fizetés jelentős vámfizetési haladékot jelenthet az Importőr részére Vámtanácsadó Kft.-vel történő megállapodás alapján, még a Határozaton kiszabott import ÁFA-t egyáltalán nem kell megfizetnie Importőrnek, ha egyébként az importtal kapcsolatos adólevonási jog megilleti.


Tehát Importőr az áruját, jogszerűen szabadon felhasználhatja a közterhek azonnali megfizetése nélkül, ami jelentős likviditást biztosít a kereskedelmi forgalmához!

A közvetett vámjogi képviselet kialakításának főbb mozzanatai:

  1. Importőr közvetett vámjogi képviseletre vonatkozó megbízási megállapodást köt a Vámtanácsadó Kft-vel.
  2. Vámtanácsadó Kft. a Megbízás alapján felkészíti Megbízót a vámkezelés folyamatára, előre egyeztetve a részleteket.
  3. Vámtanácsadó Kft. a vámügyintézést közvetett képviselőként elvégzi
  4. Vámhatározat alapján megtörténik az elszámolás

A közvetett vámjogi képviselettel megvalósuló Import ÁFA megfizetése nélküli vámkezelésekhez az alábbi dokumentumok megléte szükséges:

  • Megbízási megállapodás közvetett vámjog képviseletre
  • Eseti vámkezelési megbízás közvetett képviseletre
  • Importőr cégkivonata,
  • Aláírási címpéldány másolata
  • Nyilatkozat az adólevonási jog engedményezéséről (vámkezelésenként)
 
AJÁNLATKÉRÉS

3,48 milliárd forint

Ennyit spóroltunk ügyfeleinknek 2021-ben.
És Önnek mennyit takaríthatunk meg?
A tanácsadás nem ajándék. Üzlet Önnek is nekünk is
close-link